کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

[ چهار شنبه 17 دی 1393برچسب:, ] [ 9:5 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
پیشنهاد کتاب

کتاب من زنده ام خاطرات دوران اسارت خانم معصومه آباد در زندان های مخوف عراق است .

این کتاب غم انگیز اما غرور آفرین است .

 

[ پنج شنبه 4 دی 1393برچسب:, ] [ 8:25 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
تازه های کتاب

عنوان

1- ترغیب

2- کشف خویشتن

3- آنروز سه ونیم بعد از ظهر

4-ajaxبرای نابغه ها

5- من زنده ام

6- مرجع شناسی اسلامی

7-دایره المعارف مدرسه

8- پنجره هشتم

9- سکوت در انتظار

[ پنج شنبه 4 دی 1393برچسب:, ] [ 8:17 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]