کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

تازه های کتاب

ناشر

عنوان

ردیف

پگاه

از یاد رفته

1

پگاه

افسانه

2

سپسده باوران

آسمان شیشه ای نیست

3

آموت

آقای پیپ

4

آموت

پریباد

5

شهرستان ادب

آواز بلند

6

ماهی

بودنبروک ها

7

شهرستان ادب

تخران

8

سوره مهر

تفنگ پدر بر بام های تهران

9

پگاه

حرم دل

10

پگاه

خلوت شب های تنهایی

11

پگاه

خوشه های رنج

12

پل

خونبهای اسفندیار

13

علم

دختر کرد

14

آموت

دختر ها در جنگ

15

فاتحان

دختری با روسری آبی

16

کوشش

رابعه

17

کوشش

رامشگر

18

آموت

روایت های من

19

ماهی

رودین

20

جمهوری

روی جاده ابریشم

21

پگاه

رویای من

22

پگاه

سالهایی که بی تو گذشت

23

آموت

سمفونی بابونه های سرخ

24

خرسندی

سید بغداد

25

علم

غزل

26

نیستان

فصل شیدایی لیلاها

27

علم

مهرگل

28

پگاه

میراث خانم بانو

29

ماهی

همزاد

30

آموت

همسر ببر

31

کوشش

لعبت

32

شاهد

مبانی زندگینامه داستانی

33

پگاه

بی قرار

34

 

 

 

 

 

 

[ یک شنبه 8 آذر 1394برچسب:, ] [ 8:9 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]