کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

[ یک شنبه 6 خرداد 1400برچسب:, ] [ 7:19 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نشست کتابخوان 28/2/1400

[ دو شنبه 27 ارديبهشت 1400برچسب:, ] [ 8:34 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]

 

[ چهار شنبه 22 ارديبهشت 1400برچسب:, ] [ 8:10 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
صفحه کتابخانه در اینستاگرام

[ چهار شنبه 22 فروردين 1400برچسب:, ] [ 8:8 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]

[ یک شنبه 7 دی 1399برچسب:, ] [ 11:19 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی اعضا

[ یک شنبه 7 آذر 1399برچسب:, ] [ 11:36 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نقاشی های روز کتابدار

[ یک شنبه 24 آبان 1399برچسب:, ] [ 11:12 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
جشنواره کتابخوانی دفاع مقدس

[ چهار شنبه 2 مهر 1399برچسب:, ] [ 14:19 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مسابقه دفاع مقدس

[ چهار شنبه 2 مهر 1399برچسب:, ] [ 14:16 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نورسیده 42

[ چهار شنبه 2 مهر 1399برچسب:, ] [ 14:13 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]