کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

اشتیاق به خواندن کتاب رکوردهای جهانی گینس 2019 (پرخواننده ترین کتاب ،کتابخانه در بهمن ماه )

[ دو شنبه 28 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:40 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی(قورباغه )

[ دو شنبه 24 بهمن 1398برچسب:, ] [ 12:33 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی 24/11/98

[ دو شنبه 24 بهمن 1398برچسب:, ] [ 10:31 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
رنگ امیزی دهه فجر

[ دو شنبه 21 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:29 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
رنگ امیزی دهه فجر

[ دو شنبه 21 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:24 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
رنگ امیزی دهه فجر

[ دو شنبه 21 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:22 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
رنگ امیزی دهه فجر

[ دو شنبه 21 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:20 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مادر شهید مسلم عابدی

.

مادر جان تبریک می گویم این روز را به شما که دوازده سال  مانند یعقوب چشم به راه فرزند ماندی .

مادر برایم از جوانش که راننده تانک بود گفت

از دو فرزند رشیدش که راهی جبهه کرده بود

از اندوه مسلم گفت وقتی محمد پسر خاله اش در بستان آسمانی شد

از کربلای پنج گفت...

مادر برایم از انتظار گفت از هشت سال که بعد از نماز صبح به پشت در نگاه می کرد وامید داشت فرزند دلبرش آمده باشد واو شاید خواب مانده باشد . 

از روزی از روزهای ماه محرم گفت که مسلم جانش از سفر بازگشت وقلب مادر آرام گرفت ....

 

[ دو شنبه 26 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:5 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید دختران کلاس دوم وسوم مدرسه ابتدایی سمیه از کتابخانه

[ یک شنبه 19 بهمن 1398برچسب:, ] [ 15:5 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس نقاشی

[ یک شنبه 17 بهمن 1398برچسب:, ] [ 15:2 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
روز مادر گرامی باد

[ یک شنبه 26 بهمن 1398برچسب:, ] [ 14:59 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس اوریگامی

[ یک شنبه 27 بهمن 1398برچسب:, ] [ 14:21 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
پسران برتر کلاس کاردستی

[ یک شنبه 3 بهمن 1398برچسب:, ] [ 14:17 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس نقاشی

[ یک شنبه 16 بهمن 1398برچسب:, ] [ 16:55 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
جشن انقلاب

[ یک شنبه 20 بهمن 1398برچسب:, ] [ 16:47 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نمایشگاه کتاب دهه فجر

[ یک شنبه 12 بهمن 1398برچسب:, ] [ 16:45 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
جمع خوانی کتاب رکوردهای گینس

[ پنج شنبه 16 بهمن 1398برچسب:, ] [ 8:24 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
اوریگامی

[ پنج شنبه 16 بهمن 1398برچسب:, ] [ 8:20 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی 10بهمن 98

[ پنج شنبه 10 بهمن 1398برچسب:, ] [ 8:17 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس نقاشی

[ سه شنبه 3 بهمن 1398برچسب:, ] [ 10:17 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس اوریگامی

[ سه شنبه 8 بهمن 1398برچسب:, ] [ 10:10 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
جمع خوانی کتاب رازماندگاری

[ سه شنبه 8 بهمن 1398برچسب:, ] [ 10:0 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی (98/11/3)

[ یک شنبه 6 بهمن 1398برچسب:, ] [ 9:49 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی چتر(98/10/26)

[ یک شنبه 6 بهمن 1398برچسب:, ] [ 9:39 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس نقاشی

[ پنج شنبه 3 بهمن 1398برچسب:, ] [ 12:59 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]