کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

نمایش انیمیشن فیل شاه

 

در این برنامه ابتدا قصه ابرهه گفته شد . سوره فیل قرائت شد و کودکان انیمیشن فیل شاه را تماشا نمودند .

[ یک شنبه 23 دی 1397برچسب:, ] [ 8:40 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
عضو های خوب شرکت کننده در کلاس کاردستی

[ شنبه 15 دی 1397برچسب:, ] [ 14:27 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
اکاردستی

این کاردستی قشنگ در تاریخ97/10/13 نوسط کتابدار خوبمان خانم نصوحی آموزش داده شد . 

[ شنبه 15 دی 1397برچسب:, ] [ 14:15 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نشست کتابخوان

[ سه شنبه 11 دی 1397برچسب:, ] [ 12:16 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
خواندن ،اولین کتاب بزرگ من

[ سه شنبه 11 دی 1397برچسب:, ] [ 12:9 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
جمع خوانی کتاب من شش انگشت ندارم

[ سه شنبه 11 دی 1397برچسب:, ] [ 12:0 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]

 

بازی با اسباب بازی های فکری 

پنج شنبه ها ساعت 11الی 12

[ سه شنبه 11 دی 1397برچسب:, ] [ 11:50 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی یلدایی

[ شنبه 1 دی 1397برچسب:, ] [ 16:59 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نشست کتابخوان آذر 97

[ شنبه 1 دی 1397برچسب:, ] [ 16:47 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نشست کتابخوان مدرسه (شهید بخشیان )

[ شنبه 1 دی 1397برچسب:, ] [ 16:43 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]