کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

کاردستی

[ پنج شنبه 26 دی 1398برچسب:, ] [ 12:55 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی (19/10/98)

[ چهار شنبه 19 دی 1398برچسب:, ] [ 13:24 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نورسیده های 38

[ چهار شنبه 25 دی 1398برچسب:, ] [ 13:22 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
جلسه هم اندیشی مراکز فرهنگی محله

در این جلسه که با حضور  مراکز فرهنگی محله لنج زیباشهر شامل معلم های پرورشی مدارس ،هیات امنای مسجد  ، مسئولین بسیج ،هیات های مذهبی ،خانه بهداشت ،مسئول فرهنگسرای ولایت ،مسئول کتابخانه ولایت رئیس محترم شورای شهر زیباشهر  برگزار شد .راههای همکاری بیشتر بررسی شد. 

[ سه شنبه 17 دی 1398برچسب:, ] [ 9:4 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی

[ سه شنبه 17 دی 1398برچسب:, ] [ 9:2 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]

[ شنبه 14 دی 1398برچسب:, ] [ 13:35 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازی های فکری کتابخانه

[ چهار شنبه 4 دی 1398برچسب:, ] [ 14:32 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
لیست عناوین نورسیده های 38

[ چهار شنبه 4 دی 1398برچسب:, ] [ 14:28 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی (تاپرهای یلدایی )

[ چهار شنبه 4 دی 1398برچسب:, ] [ 14:26 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]