کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

نقاشی با موضوع دوست دارید در آینده چه کاره شوید؟

[ شنبه 21 مهر 1397برچسب:, ] [ 15:10 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
قصه خوانی کتاب من از همه کوچکترم

[ شنبه 21 مهر 1397برچسب:, ] [ 15:7 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کارگاه ایمنی در برابر آتش (به مناسبت 7مهر روز آتش نشان )

[ چهار شنبه 11 مهر 1397برچسب:, ] [ 14:47 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس کاردستی (آموزش گل سر )

[ سه شنبه 10 مهر 1397برچسب:, ] [ 10:31 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]

[ سه شنبه 10 مهر 1397برچسب:, ] [ 10:29 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
هفته دفاع مقدس

[ پنج شنبه 1 مهر 1397برچسب:, ] [ 7:44 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کتابخوان مهر 97

[ سه شنبه 3 مهر 1397برچسب:, ] [ 12:36 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
قصه قیچی که دنبال کارمی گشت

[ سه شنبه 3 مهر 1397برچسب:, ] [ 12:28 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازی با کودکان

[ سه شنبه 3 مهر 1397برچسب:, ] [ 12:25 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید مهد کودک میثاق

[ سه شنبه 3 مهر 1397برچسب:, ] [ 11:45 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
عناوین نورسیده های 34

[ سه شنبه 3 مهر 1397برچسب:, ] [ 8:29 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]