کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

کتابخوان شهریور 97

[ دو شنبه 5 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:8 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مسابقه رنگ آمیزی

[ دو شنبه 19 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:3 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی با نمد (سر کلیدی )

[ دو شنبه 19 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:0 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مسابقه دارت - تیر وکمان

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 18:2 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کارگاه کنترل خشم (کودک - نوجوان )

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 17:51 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کارگاه حل مسئله بصورت گروهی

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 17:47 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مسابقه دارت - تیر وکمان

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:58 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مسابقه فوتبال دستی

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:57 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نقاشی با موضوع خانواده

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:35 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نقاشی متری با موضوع خانواده

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:33 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
اوریگامی

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:9 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نقاشی روی صورت کودکان

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 14:54 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نقاشی کودکان

[ چهار شنبه 14 شهريور 1397برچسب:, ] [ 18:27 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس اوریگامی (7/6/97)

[ چهار شنبه 14 شهريور 1397برچسب:, ] [ 18:20 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]