کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

قصه گویی

[ سه شنبه 13 آذر 1397برچسب:, ] [ 10:59 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید مدرسه شهید باقری از کتابخانه ولایت

[ سه شنبه 13 آذر 1397برچسب:, ] [ 10:54 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید مدرسه دخترانه نبوت از کتابخانه (هفته کتاب)

[ چهار شنبه 7 آذر 1397برچسب:, ] [ 14:5 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مولودی خوانی رضا مقیمی از اعضای کتابخانه به مناسبت هفته وحدت

[ چهار شنبه 7 آذر 1397برچسب:, ] [ 13:48 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
حضور محترم شهردار وشورای شهر زیباشهر در کتابخانه (هفته کتاب )

[ چهار شنبه 7 آذر 1397برچسب:, ] [ 13:42 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید مدرسه نرجس از کتابخانه (هفته کتاب )

[ چهار شنبه 7 آذر 1397برچسب:, ] [ 13:38 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید مدرسه شاهد فخرآباد از کتابخانه (هفته کتاب )

[ چهار شنبه 7 آذر 1397برچسب:, ] [ 13:26 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید مدرسه ابتدایی ریحانه روستای احمدآباد از کتابخانه (هفته کتاب )

[ چهار شنبه 7 آذر 1397برچسب:, ] [ 13:20 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مهد کودک میثاق (هفته کتاب )

[ چهار شنبه 7 آذر 1397برچسب:, ] [ 13:14 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مهد کودک رنگین کمان (بازدید هفته کتاب )

[ چهار شنبه 7 آذر 1397برچسب:, ] [ 13:10 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مهد کودک یکی یه دونه (بازدید هفته کتاب )

[ چهار شنبه 7 آذر 1397برچسب:, ] [ 13:2 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]