کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

قصه گویی

[ سه شنبه 26 آذر 1398برچسب:, ] [ 14:9 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی (تاپرهای یلدایی )

[ یک شنبه 24 آذر 1398برچسب:, ] [ 12:19 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
آموزش نقاشی

[ یک شنبه 24 آذر 1398برچسب:, ] [ 12:18 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
گروه سرود کودکان مهد کودک ترانه مهر

[ شنبه 23 آذر 1398برچسب:, ] [ 13:30 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مسابقه پرتاب تاس

[ شنبه 23 آذر 1398برچسب:, ] [ 13:24 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
رنگ آمیزی با موضوع کتاب

[ شنبه 23 آذر 1398برچسب:, ] [ 13:13 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید مهد کودک ترانه مهر

[ شنبه 23 آذر 1398برچسب:, ] [ 13:2 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی (جغد)

[ شنبه 23 آذر 1398برچسب:, ] [ 12:53 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
اهدا کاردستی به مهد ترانه مهر

[ شنبه 23 آذر 1398برچسب:, ] [ 12:52 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید مهد کودک امین

[ یک شنبه 10 آذر 1398برچسب:, ] [ 10:11 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کارگاه کتاب های مرجع

[ یک شنبه 10 آذر 1398برچسب:, ] [ 10:1 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید مهد کودک یکی یه دونه از کتابخانه

[ یک شنبه 10 آذر 1398برچسب:, ] [ 9:59 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
گروه سرود کودکان مهد کودک یکی یه دونه

[ یک شنبه 10 آذر 1398برچسب:, ] [ 9:57 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
قصه فرفره آبی

[ شنبه 9 آذر 1398برچسب:, ] [ 16:4 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]