کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

کاردستی 24/11/98

[ دو شنبه 24 بهمن 1398برچسب:, ] [ 10:31 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
رنگ امیزی دهه فجر

[ دو شنبه 21 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:29 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
رنگ امیزی دهه فجر

[ دو شنبه 21 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:24 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
رنگ امیزی دهه فجر

[ دو شنبه 21 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:22 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
رنگ امیزی دهه فجر

[ دو شنبه 21 بهمن 1398برچسب:, ] [ 18:20 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
جشن انقلاب

[ یک شنبه 20 بهمن 1398برچسب:, ] [ 16:47 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
بازدید دختران کلاس دوم وسوم مدرسه ابتدایی سمیه از کتابخانه

[ یک شنبه 19 بهمن 1398برچسب:, ] [ 15:5 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس نقاشی

[ یک شنبه 17 بهمن 1398برچسب:, ] [ 15:2 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کلاس نقاشی

[ یک شنبه 16 بهمن 1398برچسب:, ] [ 16:55 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
جمع خوانی کتاب رکوردهای گینس

[ پنج شنبه 16 بهمن 1398برچسب:, ] [ 8:24 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]